Kursy języka włoskiego

Metoda

Kładziemy szczególny nacisk na konwersacje. Dążymy do tego, aby nasi kursanci mówili w sposób pewny i płynny. Od pierwszego dnia, zajęcia odbywają się wyłącznie w języku włoskim.

Żeby zapewnić aktywny udział kursantów w konwersacji, tworzone są małe grupy. Maksymalna liczba kursantów w grupie to 9, przeważnie nie liczy ona jednak więcej niż 5-6 osób.

Oprócz podręczników, materiał dydaktyczny stanowią artykuły z gazet, materiały reklamowe, płyty cd, utwory literackie, piosenki oraz nagrania video. Nauczyciele wybierają zagadnienia ciekawe i aktualne, aby pomóc kursantom zrozumieć kulturę, społeczeństwo i styl życia we współczesnych Włoszech. Ważnym elementem programu dydaktycznego jest takze tzw. żywy język. Jednym z zadań poponowanych przez nauczycieli jest uzyskiwanie informacji w różnych sytuacjach życia codziennego (w sklepie, bibliotece), które następnie trzeba wykorzystać podczas zajęć. Dzięki temu kursanci mają możliwość praktykowania w sytuacjach rzeczywistych tego, czego nauczyli się w naszej szkole. Gwarantujemy, że po tym doświadczeniu, które można określić mianem full-immersion, uczestnicy będą posiadać gruntowną wiedzę na temat włoskiej gramatyki, stanowiącą solidną podstawę dla języka mówionego i pisanego.

OMNILINGUA nieustannie ulepsza i wprowadza nowe metody nauczania, aby zapewnić uczniom edukację na najwyższym poziomie.

Omnilingua Scuola di Lingue
Via Roma 14, 18038 Sanremo (IM) - P.IVA: 01626240087
Tel.: +39.0184.599828 - Fax: +39.0184.591708 - E-Mail: [javascript protected email address]